Gemeenteavond 8 november 2023

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van 8 november aanstaande in het koor van de kerk. De avond begint om 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur.

Op deze avond zal een vertegenwoordiger van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) een toelichting geven op de Appostelapp. Deze app is al enige tijd in onze gemeente in gebruik voor het geven van giften en het aanschaffen van collectemunten. Maar de app biedt nog veel meer mogelijkheden, die bij goed gebruik de onderlinge betrokkenheid kunnen vergroten.
U kunt u alvast voorbereiden op deze avond door de app te installeren op uw telefoon via: https://appostel.nl/

Ook willen wij met u spreken over hoe een te beroepen predikant zal worden gekozen: door de kerkenraad of door de belijdende leden van de gemeente.

In de plaatselijke regeling staat het eerste, maar de classis heeft een sterke voorkeur uitgesproken dat we overgaan op het laatste. We willen beide opties toelichten en graag uw mening horen.

Tenslotte willen wij informeren over de inrichting van het pastoraat, zoals het nu is geregeld en hoe het mogelijk in de nabije toekomst zal zijn.

We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

De kerkenraad