Praktische Zaken

 

Ledenadminstratie

 

De ledenadministratie wordt verzorgd door het college van kerkrentmeesters. Het is noodzakelijk om een goed overzicht te houden van het totale ledenbestand van de kerk. In de ledenadministratie worden vastgelegd naam, adres, geboortedatum en kerkelijke gegevens (huwelijk, doop, belijdenis e.d.). Bij wijzigingen in uw gezinssamenstelling of verhuizing wordt u verzocht deze (indien mogelijk) via email en anders schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van de kerk. Deze wordt verzorgd door Hanneke Kraaij, Ravelijn 64, Woudrichem (tel. 0183-404405).

Huuraanvragen

Voor gebruik van de kerk voor bijvoorbeeld uw huwelijk of andere bijeenkomsten kunt u contact opnemen met onze koster

Zaal huren voor concerten, vergaderingen en trouwlocatie

Op zoek naar een mooie trouwlocatie in Woudrichem? Of een prettige vergaderruimte, concertzaal of oefenruimte? Onze kerk is een unieke locatie voor uw concerten, congressen, vergaderingen, repetities, bruiloften, uitvaarten en andere bijeenkomsten.

De Martinuskerk in Woudrichem is een rijksmonument en stamt uit de 16e eeuw. In 1621 is de kerk herbouwd na de brand van 1573 die een groot deel van Woudrichem is de as heeft gelegd.
De blikvanger van de kerk is het orgel, met een monumentaal front wat stamt uit 1680.

Alle voorzieningen aanwezig

De aangrenzende ruimte (het koor) bestaat uit een gezellig ingerichte zaal voor ca. 70 personen, een keuken en sanitaire voorzieningen. De ruimtes zijn centraal verwarmd en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

  • Historisch gebouw
  • Goede akoestiek
  • Wifi
  • Geluidsinstallatie
  • Beamer en projectiescherm
  • Orgel en piano

De capaciteit van de kerk bedraagt maximaal 350 personen.

Meer informatie?

Stuur een mail naar verhuur

Hier vindt u de Algemene voorwaarden voor de verhuur.

Collecten en collectemunten

Bij de uitgang zijn er collecten voor de diaconie en het college van kerkrentmeesters. 

Ook in onze kerk kan er al geruime tijd met collectemunten worden betaald. Zo voorkomt u dat u niet elke zondagochtend of -’s avonds weer diep in de portemonnee moet graven om te kijken of er nog kleingeld in zit. Daarnaast is uw gift ook nog eens aftrekbaar in uw jaarlijkse belastingaangifte (let op: alleen het deel dat boven de € 60 euro uitkomt en het totale bedrag moet minimaal 1% van uw drempelinkomen zijn).

Voor een aantal reeds bekend, voor anderen minder, vandaar dat we hier alles nog even op een rijtje zetten. In onze kerk maken we gebruik van zogenaamde collectemunten. Deze vertegenwoordigen een waarde en zijn in 3 kleuren te verkrijgen:

  • Groen = €0,60
  • Blauw = €0,90
  • Geel   = €1,50

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij:

Naam                                                                            Adres                                
Bas van Straten 06-55394071 / basvstraten@ziggo.nl Postweide 113

 

 

 

Het bedrag waarvoor u collectemunten koopt kan na verkrijging van de munten worden overgemaakt op rekening NL29RABO0372509991 tnv CvK Hervormde Gemeente Woudrichem.

Kerkklanken

Het kerkblad "Kerkklanken" wordt uitgegeven in samenwerking met een aantal Hervormde Gemeente van de voormalige ring Woudrichem. Het blad verschijnt in de regel 1 x per 2 weken. Redactionele artikelen dienen ingeleverd te worden bij de scriba. Voor abonnementen of bezorging dient men contact op te nemen met Willem van der Aa. De abonnementskosten bedragen €32,- per jaar.

Kerkauto

Wanneer u geen mogelijkheden meer hebt om zelfstandig naar de kerk te gaan, is er altijd wel een oplossing.Zolang u dat wilt, kan er gezorgd worden dat u wordt opgehaald en weer thuisgebracht wordt. In het kerkblad staat vermeld wie er op welke datum zich beschikbaar stelt om kerkauto te rijden. Wanneer u daar even een telefoontje naar toe doet, wordt dat voor u met plezier geregeld. Kosten zijn er niet aan verbonden, 't is naastenliefde. Mocht u de betreffende chauffeur niet kunnen bereiken, bel dan met Catrien Brandenberg (0183-302556), zodat er een vervanger wordt gezocht. Klik hier voor het actuele rooster.

Toerisme

Tijdens het toeristenseizoen april t/m september is onze kerk elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur open voor belangstellenden. Er zijn vrijwilligers aanwezig als gids en toezichthouder. Tijdens de openstelling wordt het orgel bespeeld, wat een uitnodigend karakter heeft. Ook voor groepen is de kerk op een andere dagen (behalve zondag)  te bezichtigen. Neem dan contact op met Mevr. Brandenberg.

Kerkradio

Gemeenteleden die niet in staat zijn de wekelijkse kerkdiensten bij te wonen, kunnen beschikken over een kerk-ontvanger. Op deze wijze kunnen ze ook thuis betrokken zijn bij de erediensten en andere activiteiten in de kerk. Gemeenteleden die door ziekte of anderszins tijdelijk verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen kunnen een kerkradio-ontvanger aanvragen. Voor de kosten van de kerkradio wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze en andere giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL79 RABO 0 3725 00 846.

Contactadres hiervoor is:
Cees van Tuijl, Ravelijn 15, tel: 0183-785775

 

Rekeningnummers College van Kerkrentmeesters:

Het rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage: NL39INGB0001117922

Het rekening nummer voor algemene betalingen en giften: NL76RABO0372500609 

Het rekeningnummer voor betaling van uw kerkmunten: NL29RABO0372509991

Het rekeningnummer voor betaling kerkklanken: NL61RABO0372554423

Het rekeningnummer voor solidariteitskas en eindejaarscollecte: NL47RABO0372501907

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de Diaconie is NL79RABO0372500846.

Wat te doen bij:

Geboorte

Wanneer kerkenraad of predikant een geboortekaartje ontvangt, wordt dat gezien als een teken van verbondenheid met de gemeente. Dit bericht wordt zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de ouderling van de betreffende wijk.Deze zorgt dat één van de leden van het wijkteam, indien mogelijk nog binnen de kraamtijd, namens de kerk een bezoek te brengt.
Later brengt de predikant na telefonische afspraak ook een bezoek.

Huwelijk

Een verzoek tot kerkelijke bevestiging en inzegening kan bij de predikant gedaan worden, wat ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Voordat daarin wordt toegestemd, vindt eerst een gesprek ter nadere kennismaking plaats. In dat gesprek zal aan de hand van het huwelijksformulier aandacht besteed worden aan de bijbelse visie op het huwelijk. “Men zal immers het huwelijk niet gemakkelijk of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, tegenover God”, zo vermeldt het formulier.
De liturgie van de dienst wordt verder in overleg met de predikant voorbereid.

Overlijden

Bij overlijden neemt de familie of de uitvaartleider contact op met de predikant en de koster. Dit in verband met het vaststellen van de datum en tijd waarop de begrafenis zal plaatsvinden. De predikant neemt zo spoedig mogelijk contact op met de familie voor een bezoek, mede ter voorbereiding van de rouwdienst. Deze kan zowel in de kerk als in het uitvaartcentrum plaatsvinden. Bij deze diensten is ook altijd een vertegenwoordiger van de kerkenraad aanwezig.