Jeugd Catechese

Huiscatechese

Voor de jongeren die de basisschool hebben verlaten is er huiscatechisatie. De groepen delen we ieder jaar in, zoveel mogelijk op leeftijd. (Vanaf 12 jaar t/m ongeveer 17 jaar.) We komen rond de twintig keer per seizoen bij elkaar. Dit is bij iemand van de leiding thuis. Catechese is op maandag- en dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur.

De dagen, maandag en dinsdag, en tijden van samenkomen worden aan het begin van het seizoen vastgesteld in overleg met jullie. 

Contactpersoon: Jeanette van Kooten-de Jong, jeannettevankooten@hotmail.com

Belijdeniscatechese
Ook komend seizoen is het mogelijk om belijdeniscatechese te volgen.
Het is niet zo dat opgave voor deze catechese betekent dat je automatisch belijdenis doet. Maar het is so wie so een goede mogelijkheid om samen met elkaar door te spreken over wie God voor ons wil zijn en wat geloof voor je persoonlijk betekent. Wie daarna belijdenis doet, krijgt toegang tot het Heilig Avondmaal. De data worden nog vastgesteld in overleg met de deelnemers. Voor vragen en opgave: ds. A.J. Molenaar,  predikant@kerkwoudrichem.nl, Telefoon: 0183-795280