Bijbelkring

Op de Bijbelkring volgen we het komende seizoen het leven van Abraham,

de ‘vader van alle gelovigen’. De kringavonden bestaan uit gesprek naar aanleiding van een Bijbelgedeelte en worden geleid door ds. Molenaar. Het leeftijdsprofiel van de huidige leden is 50+, maar ieder, ongeacht leeftijd, is van harte welkom!

Wat doen we? In de eerste plaats proberen we een Bijbelgedeelte beter te begrijpen. In de tweede plaats proberen we vanuit dat bijbelgedeelte lijnen te trekken naar onze tijd en ons eigen leven. Breng uw eigen Bijbel mee!

We komen in principe om de vier weken bijeen, wat neerkomt op zeven à acht keer in een winterseizoen. De bijbelstudie wordt gehouden op donderdagavond in de consistorie van de kerk. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af. 

Contactpersoon voor informatie en aanmelding: ds. A.J. Molenaar, predikant@kerkwoudrichem.nl, 0183-795280.

Startkring

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt deze kring van ouders van jongere gezinnen al heel wat jaren samen rond de Bijbel. Ze heeft gesprekken rondom geloof, werk, gezin en dagelijks leven.  Dit jaar gaan we een aantal Psalmen behandelen aan de hand van een boekje.

Contactpersoon: Peter Naaijen, peter@tambien.nl  Telefoon: 06-57339574

Gebedskring

In onze gemeente is een gebedskring. Met elkaar wordt gebeden voor de gemeente, de kerkenraad, de voorganger en alles wat op dat moment actueel is. Vooraf wordt samen een gedeelte uit de Bijbel gelezen en overdacht. Daarna wordt er gebeden – ieder die wil kan hardop bidden, maar u mag ook alleen in stilte meebidden. Alles bij elkaar duurt de gebedskring een uur. Wees welkom, want gebed is de brandstof voor het geestelijk leven van onze gemeente! Bovendien, wie bidt wordt er zelf door gevormd.

De gebedskring komt eenmaal per maand bijeen, bij Gerda Hagen, Raadhuisplein 12. De bijeenkomsten worden aangekondigd in 'Kerkklanken'. Contactpersoon voor meer informatie: ds. A.J. Molenaar, predikant@kerkwoudrichem.nl, 0183-795280. Ieder is welkom om eens aan te schuiven, aanmelden is niet nodig.

 Mannenkring “Gaan voor God”

We komen als mannen bij elkaar met als belangrijkste doel om te groeien in geloof! Om de 2 weken lezen we uit Gods woord, bemoedigen we elkaar om vol te houden en bidden we samen. Graag nodigen wij jou uit om een keer geheel vrijblijvend te komen. ´Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen” (ps 133:1).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marius van Doorn (06-53487080) of Arie van der Stelt (06-22125206)

Geestelijke Groei Kring

Eenmaal per 4 weken komen een tiental vrouwen in huiselijke kring bij elkaar om met behulp van een toerustingsboekje te praten over het geloof. Momenteel werken we met "Sterk en moedig als Jozua" van het Evangelisch Werkverband. In de 40-dagentijd komen we wekelijks bij elkaar rondom een 40-dagenkalender.

Contactpersoon: Petra van Engelen, telefoon: 06-23539082, e-mail:ptkant1@gmail.com, of Lia Mak, telefoon: 0183-565977, e-mail: maktritten@hotmail.com

Verdieping voor vrouwen (VVV)

Voor vrouwen die behoefte hebben aan verdieping van hun geloofsleven is in 2018 een nieuwe groep gestart. We verdiepen ons in de bijbel en gaan met elkaar in gesprek om ons geloof op te bouwen. We komen eens in de twee weken bij elkaar bij iemand thuis op woensdagavond.

Contactpersoon: Marja van der Stelt 06-10769434.