Kerkklanken

 

Kerkklanken nr. 1379,  1 maart 2024

 

Kerkdiensten

3 maart                        10.00 uur ds. B. Visser, Woerden

10 maart                      10.00 uur ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

                                    18.30 uur Vesper

13 maart                      19.30 uur ds. E.G.H. Laseur, Uden-Veghel, biddag voor gewas en arbeid

 

Agenda

donderdag 7 maart

-    10.30, huisdienst in De Lemmenskamp

-    20.00, gebedskring

vrijdag 8 maart

-    vanaf 10.00 uur, koffie-ochtend, DOCK60

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1380 bij de scriba

zaterdag 9 maart

-    Loev, karten met Ralf

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

3 maart                        Landelijke verplichtingen

10 maart                      Eigen predikantsplaats

13 maart                      Voorziening onderhoud

 

Collecten Diaconie

Zondag  3 maart Kerk in Actie Libanon

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Hij geeft les in systematische theologie en missiologie aan theologiestudenten. Daarnaast organiseert hij kapelvieringen voor studenten en staf.

Zondag 10 maart Diaconie

Collecte voor het algemene werk van de diaconie in eigen gemeente of buiten onze gemeente.

Woensdag 13 maart Biddag AMREF

Amref Flying Doctors werkt al ruim 65 jaar aan een gezond en sterk Afrika. Het tekort aan medisch personeel is op dit continent zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen. Ze leiden zorgverleners op, bieden basiszorg, geven voorlichting en maken schoon water duurzaam beschikbaar.

 

Erediensten

Zondag 3 maart wordt de ochtenddienst geleid door dominee B. Visser uit Woerden. Zondag 10 maart gaat in de morgendienst voor dominee J. Boom uit ’s Gravenmoer. ’s Avonds is er weer een Vesper. Woensdag 13 maart is er de jaarlijkse 'Biddag voor gewas en arbeid'. De dienst begint om 19.30 uur. In deze dienst gaat voor dominee E.G.H. Laseur uit Uden-Veghel.

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 10 maart is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Van harte aanbevolen.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 7 maart is er om 10.30 uur weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. Voorganger is dominee L. Hoftijzer uit Rijswijk. U bent van harte welkom.

 

Actie Kerkbalans 2024

De Actie Kerkbalans 2024 heeft de afgelopen weken plaats gevonden. Allereerst een woord van dank aan alle vrijwilligers die zich hier voor hebben ingezet.

Het totaalbedrag aan toezeggingen is €72.500,00, waarvoor onze oprechte dank. Hoewel we beseffen dat dit een prachtig bedrag is, moeten we helaas concluderen dat het €10.000,00 minder is dan vorig jaar. Het baart ons zorgen dat dit een aanzienlijk verschil is. Niet alleen het totaalbedrag is een stuk lager, maar ook het aantal deelnemers is fors afgenomen. Waar in 2023 nog 355 toezeggingen binnen kwamen, stopt de teller nu bij 320. Mocht u de envelop nog hebben liggen, of het online formulier nog niet hebben ingevuld, dan is dit nog steeds mogelijk. Alle giften die we ontvangen zijn erg belangrijk voor het werk wat we als gemeente kunnen doen.

college van kerkrentmeesters

 

Koffie drinken na de dienst

Om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren, willen we als gemeente wat vaker samen koffie drinken. Om het niet elke keer op hetzelfde groepje kosters te laten neerkomen, zoeken we nog enkele mensen die twee of drie keer op een jaar de koffie willen verzorgen na de dienst.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lia Mak-Tritten.

 

Gebedskring 

Donderdag 7 maart komt de gebedskring bijeen om 20.00 uur. Komt u ook meebidden, hardop of in stilte? We danken voor alles wat we ontvangen hebben van Hem, we bidden voor de zieken, voor het beroepingswerk, voor de kerkenraad. Bidders zijn nodig om de nood van de gemeente en van de wereld bij de Here God te brengen. We moeten dit met elkaar doen! De plaats van samenkomst zal via de afkondigingen in de kerk bekend worden gemaakt.

 

Koffie-ochtend bij DOCK60 

Schuif vrijdag 8 maart vanaf 10.00 uur gezellig aan voor koffie/thee met wat lekkers bij DOCK60. Iedereen is welkom voor een gezellig praatje of een luisterend oor. Het is gratis maar

een gift voor ons zendingsdoel mag altijd.

Ontmoetingsmiddag op weg naar Pasen 

D.V. maandagmiddag 18 maart is de eerstvolgende ontmoetingsmiddag. De middag die naar de traditie in het teken staat van Passie en Pasen. Dat wil zeggen dat we samenkomen rondom een liturgie, waarin gezongen en gelezen wordt over lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus. Met daarin ook de ruimte voor een meditatie en een zogenaamd vrij verhaal. En dan sluiten we naar gewoonte weer af met een goed voorziene broodmaaltijd.

Als commissie nodigen we oudere, maar ook jongere gemeenteleden van harte uit om zich voor deze middag op te geven. Hoewel we dankbaar zijn voor de trouwe opkomst van meestal zo rond de 30 personen is er ruimte genoeg om de groep uit te breiden. Dus pak even uw agenda of kalender en noteer bij maandag 18 maart: Paasmiddag in het koor van de kerk, aanvang 15.00 uur. U kunt zich  opgeven bij Grietje van Vugt, tel. 303254/06-28852283. Ook even aangeven of u thuis opgehaald wilt worden. Opgave uiteraard in verband met de boodschappen voor de broodmaaltijd.                  

de commissie

Paasontbijt

Op eerste Paasdag, 31 maart, willen we de morgen beginnen met een gezamenlijk paasontbijt voor jong en oud in het koor van de kerk. Fijn om elkaar op deze speciale morgen te ontmoeten. De maaltijd begint om 8.15 uur, inloop vanaf 8.00 uur. Komt u/jij ook gezellig mee eten? Geef je dan op bij Bianca Vlot (06-16203143) of bij Marja van der Stelt (06-10769434). Dit kan tot en met donderdag 28 maart aanstaande.

 

Gelegenheidskoor voor Pasen

In de dienst van eerste Paasdag, 31 maart, zal het gelegenheidskoor liederen met en voor ons zingen. Het koor repeteert vanaf 5 maart weer op dinsdag vanaf 19.45 uur. Wie ook mee wil zingen, kan zich opgeven bij Andries van Engelen telefoon 06-10719770, of kom gewoon op 5 maart aanstaande. Wie zich al heeft aangemeld, hoeft dat niet nogmaals te doen.

 

Crèche

3 maart            Andrika en Luuk/Isa Kant

10 maart          Carola Penning

 

Kerkauto

3 maart                                    Arie Metz, telefoon 303228

10 maart                                  Hans Kant, telefoon 06-29007552/302897

13 maart          biddag             Dirk Pellikaan, telefoon 06-55847770

Elke week zijn er weer vrijwilligers bereid om mensen die graag naar de kerk willen, maar niet meer zelfstandig kunnen, op te halen en thuis te brengen, een mooi gebaar. Wilt u, wanneer u hiervan gebruik wilt maken, een afspraak maken vóór zaterdag 12.00 uur. Bij voorbaat dank,

Catrien Brandenberg

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad